Anarchosyndicalisme live!

AS-flag

Het heeft even geduurd maar eindelijk heeft de Anarcho Syndicalistische Bond weer een website.

Inmiddels is de ASB alweer een tijdje een geregistreerde vereniging met een website, een bankrekening, en een werkruimte bij de binnenpret.

We denken dat bijschaven van de huidige maatschappij onvoldoende is.

Economisch, sociaal, milieu en klimaat. Telkens is de vergelijking met wat de politiek doet, NGO’s en ook de vakbonden, het herschikken van de dekstoelen op de Titanic.

Het systeem moet fundamenteel op de schop en Anarcho Syndicalisme is in onze ogen de weg om te gaan.

Anarcho Syndicalisme is geen blauwdruk, geen standaard werktekening die je simpel kunt gebruiken om te bouwen. Het is wel de basis van gelijkheid, eerlijke verdeling van grond en productiemiddelen. Een maatschappij opgedeeld in autonome groepen die zelfstandig functioneren op basis van gemeenschappelijk overleg en besluiten nemen, niet bestuurd door een orgaan dat eens in de paar jaar gekozen wordt. De General Assembly, Algemene Vergadering, neemt de besluiten.

Maar het zal experimenteren zijn, en het zal strijd vergen om dit te bereiken.